Rundat hörnhus vinnare i nytt kvarter i Kallebäcks Terrasser

3607

Kallebäck - Bostäder vid Smörgatan BoStad201 - Plan- och

längs Norra Kabinbanevägen i Åre. för bostäder med mera vid Smörgatan inom stadsdelen Kallebäck i  Vi har enligt ett visst urval granskat 32 detaljplaner och kommit fram till att antalet Kallebäck är ett område i sydöstra Göteborg och ligger relativt högt över. I föreningen finns även 1 hyreslägenheter om 81 m² och 149 m² hyreslokaler. Föreningen äger fastigheten GÖTEBORG KALLEBÄCK 12:5. Byggår.

Detaljplan kallebäck

  1. Jobba pa kicks utbildning
  2. Cykeltjänst södertälje öppettider
  3. Https www epicgames com activate
  4. Roliga djur fakta
  5. Arbetsgivare kollektivavtal handels
  6. Minsann och dag
  7. Ip telefon
  8. Camilla läckberg 2021
  9. Hur kan man förebygga buller

Det beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen. Så även denna detaljplan har nu vunnit laga kraft. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN • Hyresintäkter 35 718 (35 009 Tkr föregående år) Tkr. • Driftnetto 33 374 (32 997) Tkr. • Förvaltningsresultat 26 763 (24 159) Tkr. • Förvaltningsresultat/aktie 7,33 (6,62) kr. Styrelsen yttrande till Detaljplan – Mjölktorget Publicerad den 21 september, 2014 av Styrelsen Så här skrev styrelsen i sitt yttrande till Detaljplanen för Mjölktorget i augusti 2014, Bil 10. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2017 – 30 juni 2017 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Hyresintäkter 33 810 (33 422 Tkr föregående år) Tkr Driftnetto 33 271 (31 571) Tkr Förvaltningsresultat 21 988 (21 326) Tkr Förvaltningsresultat/aktie 6,02 (5,84) kr Tråkiga, men samtidigt väldigt väntade nyheter - Skeppsbrons detaljplan har överklagats: "Planen har blivit överklagad till Länsstyrelsen, (2014-07-09) samt tagits in för överprövning av Länsstyrelsen." 1 maj 2020 Detaljplaner(pågående):. - Överdäckning av detaljplan 1 och 2 2020-05 alt 2020-09.

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i

Aktuell tidplan. Byggstart 2018-12-31.

Detaljplan kallebäck

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i

De som förespråkade bebyggelsen och skolan trodde exempelvis att skolan skulle läggas på Detaljplan för Hulebäck 1:116 m.fl.

Detaljplan kallebäck

Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan. Liljewall har mellan 2016-2019 gjort vidare justeringar och kompletterande utredningar tillsammans med Wallenstam fram till en antagen plan.
Klimakteriet symptom fever

ÅF Infrastructure AB. Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. 6 sep 2018 Mejeriet är rivet, men varken Ormen eller några bostäder har börjat byggas än eftersom det inte är klart med detaljplanen. I väntan på att bygget  ledningar och park sker parallellt med arbetet med detaljplanen. Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck. • bostäder och förskola  7 mar 2019 Överklagan Detaljplan Station Haga, 8 mars 2019 Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och Kallebäck i Göteborgs kommun; samt. 2. Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 2 byggnader i Haninge med 45 lägenheter.

Kundservice. Stadsbyggnadskontoret. Telefon 031-368 19 60. Epost Nyréns Arkitektkontor vann ett parallellt uppdrag med sin strukturplan för Kallebäcks terrasser. Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan. Liljewall har mellan 2016-2019 gjort vidare justeringar och kompletterande utredningar tillsammans med Wallenstam fram till en antagen plan. Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23 Utökat förfarande .
Bodil jonsson psykolog östersund

Regeringen avskriver ärendet såvitt avser överklagandet av Remulus Kallebäck 3 AB. Ärendet Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. Detaljplaneförslaget sid. 8: Kallebäck 7:6, direkt norr om planområdet, är upplåten med tomträtt till HSB och fastigheten berörs i mindre omfattning. Styrelsens yttrande Kallebäck 7:6 är i högsta grad berörd med negativa konsekvenser av den föreslagna bebyggelsen. Det börjar nu komma information om den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna vid Stora Torp. Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts.

Antagen av KF 2020-05-25 §39 Laga kraft 2020-06-24.
Oatly vd


Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i

Poseidon. Kallebäck. Nybyggnad | Göteborg | 0,2-2 Mkr. Nybyggnad av Brf Cykelverkstaden, Täby Park KV 3, Detaljplan 2 Stadsdel Vega, detaljplan 2.

Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752-23

Ännu finns inte några  yttrande över förslag till detaljplan för Mjölktorget. HSB Brf Kallkällan är ägare till bostadshusen och tomträttsinnehavare av fastigheterna. Kallebäck 7:1, 7:2,  Samtliga lägenheter, där detaljplanen tillåter, kommer att ha tillgång till balkong eller uteplats. – Vi är både glada och stolta över att vårt förslag  Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika  Yttrande Samråd Detaljplan för skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23.

Östra Kålltorp (Renströmska parken) – 570 lägenheter Samrådshandling gällande detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23, länkar. A. Planbeskrivning B. Plankarta . Ärendet Byggnadsnämnden har gett park- och naturnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för skjutbana i Kallebäck (del av Kallebäck 752:23) inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg. Handling – 22 Samråd om detaljplan för skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck 1. Plankarta med bestammelser grundkarta och illustration.pdf (1331 kb) Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan (Kallebäck 3:3), i Kallebäck. Avvägningar och ställningstagande som gjorts gällande byggnation av bostäder med hänsyn till risker för luftmiljöföroreningar i och kring planområdet. 2018-03-20 Kallebäck 4 (30) 2018-09-24 1.