Gymnasiereformen och nya medier

5270

Lgr11 - Linköpings kommun

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Miniräknare, skrivmateriel (ex. linjal, gradskiva, passare) och Lgr 11 material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med. Hur du själv kan växla mellan olika uttrycksformer och hur begreppen relaterar till tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. Matematiska kompetenser enligt Skolinspektionen Algebraisk/aritmetisk uttrycksform Exempel: Vilka är de följande 3 nummer i sekvensen 1, 4, 7,.

Exempel på matematiska uttrycksformer

  1. Viktoria lindström
  2. Highest promille ever recorded

20. (visat 19/2-2014) kap. 21. (visat 19/2-2014) Planering: Veckovis lektionsplanering med referenser till litteraturen. För labbarna, tänk på: övningar där kända matematiska samband och metoder tränas. Att leta mönster i en multiplikationstabell är ett exempel på en inom-matematisk uppgift i katego-rin undersökningslandskap. Många textuppgifter i skolmatematiken är övningar med kopplingar till en semi-verklighet, … delprov finns exempel på bedömda elevarbeten • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • föra och följa matematiska resonemang, • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för … Uttrycksformer: Eleverna behöver förstå för att om de ska kunna kommunicera med sig själva eller med andra kring sin matematiska problemlösning måste de använda olika uttrycksformer, till exempel; språk (ord), bilder, matematiska symboler, tabeller eller diagram.

Bild

Natur, teknik och samhälle. Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. 2016-08-21 Modul 2.

Exempel på matematiska uttrycksformer

Funktioner och algebra - Pedagogisk planering i Skolbanken

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på … Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvud-sak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symbo-ler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till Att strukturera och beräkna matematiska uttryck En studie om hur elever i årskurs 5 hanterar utvecklade aritmetiska uttryck Antal sidor: 39 En del svårigheter som elever upplever i algebra kan bero på saknad förståelse av strukturen i matematiska uttryck. Struktur, i det här sammanhanget, syftar på hur en matematisk enhet De matematiska kunskaperna mellan elever med fallenhet för matematik skiljer sig åt, precis som det gör mellan olika elever vanligtvis i klassrummet. Elever med matematisk fallenhet bör på grund av det ha olika undervisningsmodeller, enligt Pettersson (2008).

Exempel på matematiska uttrycksformer

Ett konkret exempel på detta är när en person ritar flera olika triang - lar som alla får representera begreppet triangel, men där uttrycksfor - men i samtliga fall är en bild. I Nämnarenartikeln . Matematiska uttrycksformer och representatio - ner.
American gods stream

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tre i rad på två sätt I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak.

Matematiska uttrycksformer och representatio - ner. menar … I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, 2014-04-29 6.3 Uttrycksformer på olika abstraktionsnivåer.. Fel! Bokmärket är inte definierat. 6.4 och mötet med matematik kan ske på olika sätt, till exempel i form av ritade bilder, verbala presentationer eller symboler Vi vill visa ytterligare ett sätt att se på det matematiska språket.
Hur kan man förebygga buller

Matematik. Hållbarhet naturveten- skap. Varför viktigt? nu att fokusera på matematik. förbinda innehållet med olika uttrycksformer. Your browser can't play this video.

Enligt Ulrika Ryan är det även ett bra exempel på hur motoriken ibland får De olika tillvägagångssätten ger matematiken olika uttrycksformer. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och  Matematik. Europas grönaste stad. Ämne: Matematik År 6 Lärare: Therese Stern använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och du löser tal av olika slag, ex rita en bild, göra en tabell eller börja räkna bakifrån,. Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till  Då har vi en kurs för er som vill öka kompetensen i svenska och matematik.
Arbeta med resorFörmågor relaterade till lärande i matematik - Hundochkatter

(visat 19/2-2014) Planering: Veckovis lektionsplanering med referenser till litteraturen.

Representationer, uttrycksformer och begrepp - Skolverket

kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga  Därför att det finns olika uttrycksformer, semiotiska resurser för matematiken, ex. muntligt språk, bilder, matematiska symboler, diagram, tabeller, konkret material  av I Karlsson · Citerat av 1 — Dessa redovisade exempel på matematikresultat visar att andelen elever med matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang (  Även de fyra räknesätten färgkodas inom montessoripedagogiken. Planscherna finns på flera platser i mitt klassrum för att barnen ska kunna se  I denna artikel ger forfattarna exempel pa hur IKT kan anvandas for att arbeta med bade matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte pa  matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Skapa en film om till exempel: Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för. av P Jönsson · Citerat av 3 — Förmågan att kommunicera och begreppen matematiska uttrycksformer och genom konkreta exempel och bedömningsanvisningar. Vi tänkte i denna artikel.

Kommunikativa uttrycksformer ”Använda appen Puffarna, som gör det möjligt Matematik: Utveckla matematiska koncept 85/288 (29%) - ”För att utveckla  inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak. För tydlighetens skull diskuteras de dock här var för sig.