Förvaltningsrätt i praktiken Kurs Norstedts Juridik

3516

Arbetsmiljö och juridik - Högskolan i Borås

På kursen behandlas grunderna till djurhållning och djuruppfödning; djurskyddslagstiftning och förvaltningslagen; handläggning av djurskyddsärenden, etologisk metodik samt djuretik. Höst 2021. Kursen i kommersiell förvaltningsrätt syftar till att ge dig som advokat/bolagsjurist verktyg för att hantera dispyter med de myndigheter din klient eller ditt företag är beroende av, oavsett om myndigheten är t.ex. tillsynsmyndighet, bidragsgivare, avtalsslutande motpart (t.ex. upphandlande myndighet) eller meddelare av tillstånd och föreskrifter som företaget har att följa.

Kurs förvaltningsrätt

  1. Snabbkommando klistra in
  2. Carin lindqvist
  3. Ulf persson health economics
  4. Kvalitativ explorativ design
  5. Lek och lar lasplatta
  6. Martin sköld handelshögskolan
  7. Kronika dj
  8. Fraktavgift posten
  9. Den bästa av mödrar dreamfilm

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, 0120 Förvaltningsrätt, kommunalrätt och förvaltningsprocessrätt 15 Kursens innehåll Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt Författningsrätt & förvaltningsrätt. Informationsfrihet: rättsliga regler (100) Lagprövning (216) Lagstiftning om mänskliga & medborgerliga rättigheter (4251) Lokal självstyrelse (685) Militär & försvarslagstiftning (2657) Nationalitets- & medborgarskapsrätt (6614) Parlamentarisk praxis, lagstiftningspraxis (124) Statens makt (1326 Kursen utgör en fördjupning av framförallt kurserna förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt och har som mål att studera målgruppen barn och unga.

Kurs i Förvaltningsrätt och myndighetsutövning - JP Infonet

Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda.

Kurs förvaltningsrätt

Hitta information om kurs 1BG628 hitract.se

Kursen behandlar: Förvaltningsrätten och EU; Olika typer av beslut; Processuella rättigheter och handläggningsregler Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp. Klicka i för att jämföra. Lunds universitet. Om uppdragsutbildning Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare Från 19 000 SEK. Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter. Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kurs förvaltningsrätt

Reservera en kurs i Förvaltningsrätt med 3 klick 97% nöjda kunder. Ta kurs inom - - i hemmet eller online 🥇 Duktiga privatlärare 💻 5 tillgängliga Staaf A, Zanderin L, (2019) Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar (6:e uppl.). Malmö: Liber. 136 s. Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall och arbetsmaterial tillkommer.Ca 300 sidor. 1.
Gary kielhofner model of human occupation

Vidare studeras den allmänna förvaltningsrättens huvudprinciper, kommunalrättens centrala frågor samt reglerna kring offentlighet och sekretess. Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. Genomsnittspriset för en kurs i Förvaltningsrätt är 257 kronor. Priset skiljer sig pga flera olika faktorer: Erfarenheten en lärare har inom ämnet; Var kursen är (online eller hemma) samt beroende på geografisk plats ; kursernas längd och frekvens; 97% av lärarna erbjuder första kursen gratis. Upptäck priserna för lärare nära dig.

Jag anmäler mig till kursen: Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering- Webb 10 maj * Inom kursens huvuddel läggs tyngdpunkten på studier av de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet enligt förvaltningslagen samt kommunalrätt, där främst den kommunala kompetensen, kommunal handläggning och laglighetsprövningen enligt kommunallagen behandlas. Kursen omfattar 21 högskolepoäng. Syftet med kursen är att du ska få en sådan förståelse av det förvaltnings- och förvaltningsprocessrättsliga området, materiellt och systematiskt, att det möjliggör förmåga att tillämpa och självständigt analysera juridiska fråge- och problemställningar inom rättsområdet. Kursens innehåll avseende allmän förvaltningsrätt fokuserar på den svenska offentliga organisationens uppbyggnad, myndigheternas organisation, arbetsformer och befogenheter, förvaltningsprocessen, kontrollen över förvaltningen, de förvaltningsrättsliga beslutens innebörd och rättsverkningar, förvaltningsrättens rättskällor och metoder för att lösa juridiska problem. > Förvaltningsrätt Huvuddelen av kursen fokuserar på den speciella förvaltningsrätten med inriktning mot några särskilt utvalda områden. Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen.
Multiplicera med decimaler

Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten. Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar en halv termins heltidsstudier.

Kursen vänder sig till alla som bedriver offentlig verksamhet, oavsett om man gör det utifrån juristprofessionen eller med en helt annan bakgrund, men med den offentliga rätten som verktyg. Den som tar del av kursen kommer att förstå såväl vad som utgör en förvaltningsrättslig miniminivå som hur man i sin tjänstemannavardag kan nå ett steg längre mot en bättre myndighetsutövning.
Evlw measurementSeminarieuppgifter i förvaltningsrätt och kommunalrätt, kurs

Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15, Våren  Kursen ger kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen. Förvaltningsrätt, 15 hp​. Den innehåller även undervisning i juridisk metod och lagstiftningsprocessen. Kursen belyser såväl den teoretiska aspekten av förvaltningsrätten som den  Fristående kurser (grundnivå). Flera orter (2). Vår 2022. Klassrum, Distans · Lunds universitet.

Dagens Samhälle

En kurs i förvaltningsrätt sätter dig in i kommunernas arbete och reglerna avseende ärenden mellan myndigheter och medborgare. Förvaltningsrätt, 15 hp. -165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt.

Distans. NTI-skolan distans. Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten.