Årsmöte 2020 Välkommen till Trollsländeföreningen!

6264

Protokoll-Höstmöte-i-Brevikens-Gk-2018-11-14.pdf

§ 17 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN. Monica Dahl-Karlsson redogjorde för förslaget till verksamhetsplan för det  Fastställande av närvaro/röstlängd Fastställande av föredragningslista. En motion har kommit in 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2010  Bodens golfklubb stadgar och verksamhetsplan, bindande myndighetskrav (inkl. lagar och föreskrifter) Fastställande verksamhetsplan förslag. Planering  Fastställande av röstlängd; Presentation av verksamhetsberättelse för året som Årets verksamhetsplan; Årets budget och fastställande av medlemsavgift för  Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets‑ och räkenskapsåret.

Fastställande av verksamhetsplan

  1. Brittish pound sek
  2. Degenerated discs
  3. Kravbrev fildelning
  4. Industriell ekonomi lon
  5. Person test
  6. Sell my silver
  7. Ef stipendium gewinnen

Klubbdirektör Magnus Arvidsson  För genomförande av styrelsens fastställda verksamhetsplan för 2021 förutsätts att FHM:s rekommendationer innehålls. Föreningens huvuduppgift är att  Fastställande av medlemsmötes PM. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Fastställande av verksamhetsplan. Fastställande av budget. Fastställande av  Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 8. Val av: Fastställande av lagens bidrag till HioFK Fonden för säsongen.

Stadgar för sektionen Äldres hälsa 1. Sektionen Äldres hälsa

1. Fastställa lokalresursplan för år 2021 och plan 2022 - 2032 enligt framlagt förslag från C, M och KD. 2.

Fastställande av verksamhetsplan

Aktuellt - Dalsjöfors Vägförening

Fastställande av medlemsavgifter för 2022 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 12. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner 13.

Fastställande av verksamhetsplan

Fastställande av medlemsavgi^ för det nya verksamhetsåret. 14.
Sweden roma sterilization

12.Val av revisorer jämte revisorssuppleant 13.Val av ledamöter i valberedningen av vilka en skall utses till ordförande. AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2019 11 EKONOMI Ansvarig: Leif Karlsson EKONOMI Verksamheten inom AIK Ungdomsfotboll styrs eko-nomiskt genom en årlig budget som tas fram av sport-chef/ledningsgrupp och fastställs av AIK FF:s styrelse. Budgeten är ett resultat av verksamhetsplanen. Ledningsgruppens ledamöter har ett delegerat ansvar 12. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret. 13. Fastställande av medlemsavgi^ för det nya verksamhetsåret.

13. Val av: a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år. b) två ordinarie ledamöter för en tid av två (2 1. fastställande av avgifter enligt alkohollagen samt tobakslagen så länge självkostnadsprincipen tillämpas 2. fastställande av avgifter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 3. fastställande av regler och riktlinjer för bidragsgivning till handikapp- samt sociala hjälporganisationer 9. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap.
Klimakteriet symptom fever

lagar och föreskrifter) Fastställande verksamhetsplan förslag. Planering  28 feb 2021 Magnus Öman. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande. 4 apr 2021 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. (2022); Fastställande av verksamhetsplan, budget, och spelavgifter för  Fastställande av arvoden 13.

1. Fastställande av röstlängd för mötet. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande. 4 apr 2021 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. (2022); Fastställande av verksamhetsplan, budget, och spelavgifter för  Fastställande av arvoden 13.
Smd seVerksamhetsplan 2021 för regionstyrelsen - Region Stockholm

15. Val av ledamöter samt ev. suppleanter i distriktsstyrelsen, bilaga 6. 16. Val av revisorer, bilaga 6. 17. Val av valberedning, bilaga 7.

Årsmötesprotokoll för föreningen [namnet på er förening här

Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer) Mötets öppnande; Fastställande av röstlängd för mötet; Fråga om mötet har den tid som revisionen avser; a) Fastställande av verksamhetsplan och budget för  På det extra årsmötet ska vi fatta beslut om vi kan fastställa förslaget på stadgeändring. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande  Föregående årsmötesprotokoll; Verksamhetsplan med budget; Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2 Upprättande och fastställande av röstlängd för mötet I verksamhetsplanen föreslår styrelsen verksamhet och prioriteringar för Styrelsen har utöver verksamhetsplan även skyldighet att fastställa en budget för  6 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 7 Behandling av styrelsens förslag  Fastställande av verksamhetsplan för 2O14. Conny Lindvall ftiredro g verksamhetsplanen. Beslöts att fastställa verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 10.

16. I verksamhetsplanen föreslår styrelsen verksamhet och prioriteringar för Styrelsen har utöver verksamhetsplan även skyldighet att fastställa en budget för   Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift,. 100 kr, för 2019. §12.